Home » 2018 » Červen

Pojištění

Lidskou přirozeností každého člověka je strach toho, že přijde o své věci. Je to způsobeno zejména tím, že jsou v dnešní době produkty velice drahé a platy poměrně nízké- takže si člověk váží předmětů, na které si vydělá peníze. Přeci kdo by chtěl přijít o těžce vydělané peníze?
Pojišťovny si konkurují mezi sebou rozsahem služeb a cenou služeb, protože jsou v terciálním sektoru- sektor služeb. Pojišťovny dělají tzvn. balíčkování služeb (což znamená sestavení individuální nabídky) a to právě díky konkurenci- snaží se uspokojit potřeby zákazníka lépe než konkurence. Takže se dá najít pojištění, které je velice výhodné a za přívětivou cenu.
mince a hodiny.jpg

Pojištění zprostředkovává pojišťovna (pojišťovna je finanční instituce a poskytuje ochranu před riziky, které nám hrozí v každodenním životě). Smlouvu uzavírá pojišťovna s osobou, která odvádí pojistné.
Pojistná událost je skutečnost, která když se stane, pojišťovna vyplácí slíbenou finanční částku oprávněné osobě. Pojistné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě, která má písemnou podobu (stejně jako její dodatky). Avšak existují situace, kdy může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné plnění .
Všechny pojistné události jsou uvedeny ve smlouvě, proto je potřeba si smlouvu pořádně přečíst a porozumět každé její části. Můžete se i zeptat zaměstnance v pojišťovně, se kterým smlouvu uzavíráte nebo si přizvat na pomoc právníka. Vyplatí se mít totiž smlouvu, která kryje všechny události, které mohou nastat. S takovou situací jsou vždycky nepříjemnosti, proto je lepší se jí vyhnout.
výpočet s kalkulačkou.jpg

Závěrem napíši jen to, že mít pojištěné pojistné produkty je velice zodpovědným rozhodnutím, které by neměl žádný občan podceňovat, protože každý z nás může přijít o majetek nebo zaměstnání.

Pojištění

Lidskou přirozeností každého člověka je strach toho, že přijde o své věci. Je to způsobeno zejména tím, že jsou v dnešní době produkty velice drahé a platy poměrně nízké- takže si člověk váží předmětů, na které si vydělá peníze. Přeci kdo by chtěl přijít o těžce vydělané peníze?
Pojišťovny si konkurují mezi sebou rozsahem služeb a cenou služeb, protože jsou v terciálním sektoru- sektor služeb. Pojišťovny dělají tzvn. balíčkování služeb (což znamená sestavení individuální nabídky) a to právě díky konkurenci- snaží se uspokojit potřeby zákazníka lépe než konkurence. Takže se dá najít pojištění, které je velice výhodné a za přívětivou cenu.
mince a hodiny.jpg

Pojištění zprostředkovává pojišťovna (pojišťovna je finanční instituce a poskytuje ochranu před riziky, které nám hrozí v každodenním životě). Smlouvu uzavírá pojišťovna s osobou, která odvádí pojistné.
Pojistná událost je skutečnost, která když se stane, pojišťovna vyplácí slíbenou finanční částku oprávněné osobě. Pojistné události jsou uvedeny v pojistné smlouvě, která má písemnou podobu (stejně jako její dodatky). Avšak existují situace, kdy může pojišťovna odmítnout vyplatit pojistné plnění .
Všechny pojistné události jsou uvedeny ve smlouvě, proto je potřeba si smlouvu pořádně přečíst a porozumět každé její části. Můžete se i zeptat zaměstnance v pojišťovně, se kterým smlouvu uzavíráte nebo si přizvat na pomoc právníka. Vyplatí se mít totiž smlouvu, která kryje všechny události, které mohou nastat. S takovou situací jsou vždycky nepříjemnosti, proto je lepší se jí vyhnout.
výpočet s kalkulačkou.jpg

Závěrem napíši jen to, že mít pojištěné pojistné produkty je velice zodpovědným rozhodnutím, které by neměl žádný občan podceňovat, protože každý z nás může přijít o majetek nebo zaměstnání.