Podnikání

Jak funguje opční smlouva?

Obchodovat s opcemi je jedna z možností, které na investičním trhu máte. Je to jedna z cest, při které nevstupujete do žádného extrémního rizika. Ale pojďme to vzít hezky od začátku – co je opce?

Opcí nazýváme smlouvu mezi kupujícím a prodávajícím, která kupujícímu dává právo kupované koupit za předem dohodnutou cenu a v předem dohodnutém čase. Nebo taky ne. V zásadě se tak jedná o předkupní právo, nikoliv kupní povinnost. Prodávajícímu zaplatíte pouze jednorázový poplatek – tzv. opční prémium za sepsání. Aktivum či předmět, na který se opční smlouva vztahuje, sice i nadále patří prodávajícímu. Ten ho však nemůže prodat do vypršení smlouvy, jelikož opční smlouvu, a tedy přednostní právo na koupi předmětu, máte v ruce vy. Slouží tedy jako taková pojistka pro kupujícího, který se až v průběhu času může rozhodnout, zda svou opční smlouvu využije nebo ji nechá propadnout. Je to skvělý nástroj například i v případě, že se obáváte zvýšení ceny předmětu koupě.

Rostoucí peníze

Opční smlouva se dá sepsat v zásadě na cokoliv, napříč všemi bussinessovými odvětvími. Kromě toho může sloužit i jako finanční derivát při obchodováním například s akciemi, měnami či různými komoditami. Zkrátka si například na vámi zvolené akcie sepíšete s prodejcem opční smlouvu, zaplatíte jednorázový poplatek za svou opční výhodu. Počkáte daný čas a nakonec zhodnotíte, zda se vám vyplatí akcie zhodnotit, nakoupit či počkat na základě opční smlouvy. I v tomto případě opce poslouží jako pojistka.

Monitor

Jak bylo zmíněno výše, opce se dá sepsat prakticky na všechno. Což dokazuje i použití opčních smluv například v Hollywoodu, kde opční smlouvu často uzavírají filmaři se scénáristy. Na tomto případu lze opce krásně pochopit. Scénárista dostane za svou práci zaplaceno v podobě opčního poplatku. Za nějaký čas se pak filmaři rozhodnou, zda jeho scénář využijí, nebo nechají opční smlouvu propadnout a rozhodnou se pro jiný počin ke zfilmování.

Mohlo by se vám také líbit...