Nastěhovali jste se do panelového domu do bytu, který není městský ani družstevní? Tak to jste se pravděpodobně zároveň stali členem Společenství vlastníků bytových jednotek. Že netušíte, co to znamená být členem Společenství vlastníků bytových jednotek? Na to by vám měly odpovědět Stanovy, které má každé Společenství schválené shromážděním a je dostupné jak u předsedy Společenství, tak na stránkách ARES Ministerstva financí. Stanovy určují vaše povinnosti vůči ostatním obyvatelům domu a vaše práva ohledně užívání nebytových prostor. Je to takový zákoník pro jednotlivá Společenství, protože si ho Společenství může v rámci zákona upravovat přesně na své potřeby.

dům

V čele každého Společenství stojí předseda společenství a výbor společenství, který činí nejméně tři osoby, včetně předsedy.

A tady nastává ten problém. Ne vždy se najdou v domě ochotní obyvatelé, kteří na sebe chtějí vzít zodpovědnost. Ono totiž dělat předsedu společenství není žádný med. Předseda společenství je odpovědný za správnost hospodaření společenství, zodpovídá, za rozúčtování plateb za služby, vypisuje výběrová řízení, pokud je na domě potřeba něco opravit. A za to bere pár korun měsíčně jako odměny. Přitom kdykoliv ho může nějaký člen družstva osočit, že neudělal něco správně.

panelák

Proto není divu, že na tuto funkci se někdy v domě nikdo nenajde. Víte, jaké to má řešení? Podle občanského zákoníku nemusí být předseda společenství pouze majitel bytu. Takže si to na shromáždění můžete odhlasovat a na řadu přichází profesionální předseda svj Homepartner! Výhodou profesionálního předsedy společenství je jednoznačně v tom, že nikdy nebudu upřednostňovat vlastní zájmy nad zájmy ostatních obyvatel domu. Zároveň je to profesionál, což znamená, že má zkušenosti s vícero společenstvími a zná více problémů a tím pádem i více řešení, které v domě mohou vzniknout.