Nejvyšší třídou pozemních komunikací jsou v naší zemi bezesporu dálnice. Ty by mÄ›ly umožňovat nejrychlejší a nejplynulejší dopravu. Tak tomu vÅ¡ak mnohdy není. AÄkoliv za jejich používání platíme, ve formÄ› dálniÄních známek, rozhodnÄ› nejsou ani zdaleka takové, jak by mÄ›ly vypadat. Je vÅ¡ak pravdou, že nÄ›které vÄ›ci dÄ›lají Å™idiÄům vÄ›tší vrásky, než jiné.

 

klasická dálnice

 

Jednou z nich je i stav vozovky. Dalo by se pÅ™edpokládat, že na silnicích s maximální povolenou rychlostí ze vÅ¡ech bude dobrý, neboÅ¥ rychlá jízda pÅ™es hrboly by znaÄnÄ› poÅ¡kozovala pérování auta. SkuteÄnost je vÅ¡ak jiná. Na naÅ¡ich dálnicích najdeme úseky pÅ™ipomínající spíše tankodrom.

 

Ano, je pravdou, že po nich jezdí těžká kamionová doprava. AvÅ¡ak právÄ› s tímto vÄ›domím by mÄ›ly být dálnice projektovány a stavÄ›ny. Koneckonců, právÄ› pro nÄ› byla původnÄ› urÄena. Bohužel, použitím nekvalitního materiálu dochází k velmi rychlému poÅ¡kození, což se velmi brzy projeví vznikem prasklin a dÄ›r.

 

povrch dálnice zblízka

 

To samozřejmě vyžaduje opravu, což je další věcí, která mnoha lidem vadí. V podstatě u nás neexistuje dálnice, která by nebyla na nějakém místě opravována. To samozřejmě zdržuje provoz a vytváří kolony. Navíc to stojí peníze, které pak chybí jinde.

 

Jízda po Äeských dálnicích tedy rozhodnÄ› není tak pohodová, jak by se dalo Äekat. Pokud se nejedná o ÄerstvÄ› opravený úsek, můžeme Äekat pomÄ›rnÄ› znaÄné zdržení, o neustálých dopravních nehodách ani nemluvÄ›.

 

Bohužel to v souÄasnosti vypadá, že s tím vláda ani dopravní podnik nechtÄ›jí příliÅ¡ dÄ›lat. PÅ™i stále se zvyÅ¡ujícím poÄtu automobilů vÅ¡ech velikostí vÅ¡ak musí být jasné, že tato situace je dlouhodobÄ› neudržitelná. Proto je potÅ™eba, aby byla vymyÅ¡lena nová strategie, která by stav naÅ¡ich dálnic koneÄnÄ› zlepÅ¡ila na takovou úroveň, na jako jsou zvyklí lidé v cizinÄ›. Pak se za nÄ› nebudeme muset stydÄ›t. Jak ale již bylo Å™eÄeno, nÄ›co takového je prozatím v nedohlednu.