Profese účetního není zrovna nejjednodušší, už jen díky tomu množství zodpovědnosti, kterou hlavní vedoucí tohoto oddělení má. Pokud totiž neudělá svou práci dostatečně pečlivě, jedna chyba může ohrozit celý podnik. Samozřejmě existují systémy kontrol, které mají zabránit, aby se něco takového stalo, ale ani ty nejsou všemocné.

A právě jednou z věcí, kterými se účetní zabývají, je právě výkaznictví. Nejedná se o nic jiného, než o periodickou tvorbu výkazů zisků a ztrát. Pro podnik se jedná o nejdůležitější údaj, neboť právě toto mu ukáže, zda byla jeho obchodní strategie úspěšná. Pro správné sestavení je však potřeba několik věcí.dobrý výkaz zisků a ztrát posílí reputaci firmy

První z nich je pečlivé zaevidování veškerých dokladů. Proto je pro podnik tak důležité schovávat veškeré faktury i další dokumenty týkající se financí. Protože jen s kompletními informacemi lze sestavit kompletní výkaz.

Zde je však třeba zmínit se o problému, který některé podniky mají. Někdy se totiž snaží tuto tabulku ovlivnit pomocí vytváření tzv. falešných faktur, tedy faktur na neexistující zboží neexistujícímu zákazníkovi. Tím papírově dosahují vyššího zisku. K čemu to je, když fyzicky ony peníze nemáme?

Jednoduše řečeno, čím víc firma vydělává, tím lepší je její reputace. A o to právě jde. Pokud bude podnik vykazovat vyšší zisk, lépe prodá své akcie a lépe dosáhne například na půjčku. Samozřejmě se jedná o nezákonnou praktiku, avšak to některé lidi nezastaví.

Nic z toho však není chyba účetního, který pracuje pouze s doklady, které mu byly dodány, a nemá prakticky žádnou možnost ověřit si skutečné proběhnutí oněch plateb. A ani to není jeho práce. Jeho prací je vše správně zaúčtovat a zanést do evidence.

Je to, jak již bylo řečeno, práce vyžadující velkou pečlivost. Naštěstí dnes již nemusíme vše počítat s tužkou v ruce, nýbrž používá speciální programy, například program pro výkaznictví kit.cz. Ten mu umožňuje nejen rychle sečíst veškeré příjmy a výdaje přesně a během okamžiku, ale také snadno dohledat jeden konkrétní doklad. Je to mnohem přesnější a jednodušší než klasické počítání s tužkou a papírem.ve výkazu se dozvíme, zda jsme dosáhli zisku

Bez ohledu na všechna tato vylepšení je však třeba říci, že účetnictví je stále jedna z nejvíce stresových profesí, zejména pokud se jedná o velkou nadnárodní společnost. Zodpovědnost, která je na ramenou pracovníka účtárny, je skutečně velká, a jedna malá chyba ho může stát místo.

I to je důvod, proč bychom si měli účetních vážit. Je pravda, že v současné době jich je málo a těžko se shánějí. Proto pokud máte dobrého účetního, rozhodně si ho važte, a dejte mu to najevo. Zaslouží si to.